ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಹಿತಿ
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ದಿನದ ಪಾಸ್ ಗಳು
 • ವೋಲ್ವೋ ರೂ 96/- ಪ್ರತಿದಿನ

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂ 50/- ಪ್ರತಿದಿನ

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸೀಸನ್ ಪಾಸ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ
 • ನಗರ ರೂ.620/-

 • ಉಪನಗರ ರೂ.820/-

 • ವೋಲ್ವೋ ರೂ.1087/-

 • ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ದರ ರೂ 50 / - ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ

ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ್ ಗಳು (ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು)
 • ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಸಹವರ್ತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ.

 • ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಡಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

 • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (ವಯಸ್ಸು 65 ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ) -25% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದೆ.

 • 75 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹವರ್ತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ನಿಧನ ಹೂಂದಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಪನ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 • ಅಂಧರ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್: ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ವೇಗದೂತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶ.

 • ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಾಸ್: ರೂ 660/- ವಾರ್ಷಿಕ ದರದ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ – 100 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಸ್ (1 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ) 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.130/-

 • ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ (8 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗ) ಹುಡುಗರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 405/- ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.730/-

 • ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ (8 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗ) ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 305/- ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.530/-

 • ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ರೂ 555/- ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳು ರೂ 1030/-

 • ಐ.ಟಿ.ಐ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿನ ದರ ರೂ.685/- ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1290 / -

 • ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ (BE/MBBS) 5 ತಿಂಗಳ ರೂ 805/ ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳ ರೂ 1530/ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು/ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ರೂ 1330/-

 • ಸೂಚನೆ:- ಮೇಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ರೂ 80/ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿಗೆ + ರೂ 05/, ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.