[A - B]     [C - D]     [E - F]     [G - H]     [I - J]     [K - L]     [M - N]     [O - P]     [Q - R]     [S - T]     [U - V]     [W - X]     [Y - Z]    ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿವರಗಳು : U - V
ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರ್ಗ ವಿವರಣೆ
Udayagiri 2393 CBS TO KH
Udayagiri 2394 KH TO CBS
Udayagiri Old Police Station 2395 CBS TO NJP
Udayagiri Old Police Station 2396 CBS TO CBS
Udbur 2397 TKR TO CBS
Udbur 2398 CBS TO TKR
Udbur 2968 KBS TO KL
Udbur Gate 2399 CBS TO MH
Udbur Gate 2400 MH TO CBS
Udbur Gate 2967 KBS TO KL
ULO 4456 CBS TO LBP
Under Bridge 2401 CBS TO CBS
Under Bridge 2402 BSP TO CBS
Under Bridge 2727 CBS T0 BML
Under Bridge -D 4443 BML TO CBS
Urdu School 2403 CBS TO SDV
Urdu School 2404 SDV TO CBS
Uttana Halli 2405 CBS TO UH
Uttanahalli 2879 CBS TO UH
V.B.Bakery 2407 BML TO LnT
V.B.Bakery 2408 CBS TO CBS
V.V. Puram Post Office 2409 CBS TO CBS
V.V. Puram Post Office 2410 KBS TO CBS
V.V. Puram Post Office 2411 CBS TO CBS
V.V. Puram Post Office 2412 CBS TO CBS
vaddaragudi 4347 CBS TO GDG
Vaddarahundi 3100 CBS TO SAL
Vaddarahundi 3101 SAL TO CBS
Vajamangala 2413 CBS TO CBS
Vajamangala Gate 2414 CBS TO CBS
Vajamangala Gate 2415 CBS TO CBS
Vani Vilas Market 2416 MH TO CBS
Vani Vilas Market 2417 CBS TO MH
Vani Vilas Market 2418 CBS TO SRP
Vani Vilas Water Works 2419 CBS TO CBS
Vani Vilas Water Works 2420 CBS TO CBS
Vani Vilas Water Works 2421 CBS TO DK
Varakodu Gate 2422 CBS TO CHB
Varakodu Gate 2423 CHP TO CBS
Varkodu 2424 CBS TO CBS
Varkodu Gate 2425 CBS TO CBS
Varkodu Gate 2426 CBS TO CBS
Varuna 2427 CBS TO CHB
Varuna 2428 CHP TO CBS
Varuna Channel 2429 CBS TO DDK
Varuna Channel 2430 DDK TO CBS
Varuna Channel 2833 CBS TO HH
Varuna Channel 2834 HH TO CBS
Varuna Cross 2431 CBS TO CBS
Varuna Cross 2432 CBS TO CBS
Vasant Nagara 2433 CBS TO SDN
Vasant Nagara 2434 BSP TO CBS
Vasavi Shanthi Dhama 2435 NH TO CBS
Vasavi Shanthi Dhama 2436 CBS TO NH
Vidya Jyothi School 2437 CBS TO CBS
Vidya Jyothi School 2438 CBS TO CBS
Vidya Nagar 2439 CBS TO TC
Vidya Nagara Bore 3033 SRP TO CHK
Vidya Nagara Bore 3035 CHK TO SRP
Vidya Vikas College 2440 CBS TO CBS
Vidya Vikas College 2441 CBS TO CBS
Vidya Vikas Diploma College 4143 SBS TO HH
Vidya Vikas Institute Of Engineering And Technology 4140 SBS TO HH
Vidyavardaka Eng.college 3013 LnT TO RSN
Vijaya Bank 2442 LNT TO JPN
Vijaya Bank 2443 BSP TO CBS
Vijaya Bank 2444 CBS TO KHB
Vijaya Bank 2445 BMN TO CBS
Vijaya Bank 2446 CBS TO BMN
Vijaya Bank 2447 CBS TO CBS
Vijaya Bank 2448 KHB TO JPN
Vijaya Bank 2449 CIT TO CBS
Vijaya Bank 2450 CBS TO SDN
Vijaya Bank 2451 JPN TO LNT
Vijaya Nagara Depot 4199 CBS TO CBS
Vijayanagara 8th Main 3348 VJN to CBS
Vijayanagara Police Station 3384 HC TO CBS
Vijayanagara Water Tank 2452 LNT TO JPN
Vijayanagara Water Tank 2453 LnT TO CBS
Vijayanagara Water Tank 2454 JPN TO LNT
Vijayanagara Water Tank 2455 CBS TO LnT
Vijayashree pura 4226 CBS TO SGM
Vijayshreepura 4295 SGM TO CBS
Vikranth Radial Plant 3155 JPN TO VRP
Vikranth Tyres 2456 CBS TO BP
Vikranth Tyres 2457 BP TO CBS
Vinayaka Circle 2458 CBS TO SDN
Vinayaka Circle 2459 BSP TO CBS
Vishveshwara Nagar 2460 JPN TO CBS
Vishveshwara Nagar 2461 CBS TO JPN
Viswamanava Circle 3218 CBS to VJN
Viswamanava Circle 3219 VJN to CBS
Vithaladhama 3747 CBS TO VT
Vivekananda Block 2462 TLO TO CBS
Vivekananda Block 2463 CBS TO TC
Vivekananda Circle 2464 BML TO LnT
Vivekananda Circle 2465 CBS TO CBS
Vivekananda Circle 3176 CBS TO KVN
Vonti Koppal Temple 2466 CBS TO CBS
Vonti Koppal Temple 2467 CBS TO CBS
Vonti Koppal Temple 2468 CBS TO BP
Vonti Koppal Temple 2469 CBS TO LnT
Vonti Koppal Temple 2470 LnT TO CBS
Vonti Koppal Temple 2471 BP TO CBS
Vonti Koppal Temple 2472 CBS TO CBS
Vruddhashrama 2473 KH TO CBS
Vruddhashrama 2474 CBS TO KH
VTU collage Down 3749 AMC TO CBS
VTU collage Up 3748 CBS TO AMC
VTU HAMSA CIRCLE 4205 CBS TO STGE
VTU HAMSA CIRCLE 4206 SGE TO CBS